Omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse is een soort 'stand van zaken' van Melle aan de vooravond van de verkiezingen van oktober 2018. Dit rapport is een verplicht onderdeel van het meerjarenplan en bevat veel interessante informatie over de toestand in Melle.

De omgevingsanalyse bekijkt enerzijds de gemeente zelf, hoe het is om in Melle te wonen; en anderzijds ook de organisaties gemeente en OCMW.

De omgevinsanalyse is opgemaakt in een drietal stappen:

- een personeelsbevraging

- een enquête bij 1400 Mellenaars

- een denkdag

- een gespreksavond voor de burgers.

De rapporten hiervan zijn in de bijlagen terug te vinden. Daarnaast is er in het uiteindelijke rapport heel wat extern materiaal (cijfers, tendenzen,...) uit andere bronnen verwerkt.

In 2020 is hierbij een addendum geschreven naar aanleiding van de coronacrisis. Ook dat kan gedownload worden onderaan deze pagina.