Onderzoek naar PFAS in buurt Kwatrecht-station

Gepubliceerd op donderdag 31 augustus 2023 16.29 u.
De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) voerde een verkennend bodemonderzoek uit naar de aanwezigheid van PFAS in de omgeving van Kwatrecht-station. Op verschillende meetpunten zijn verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in het grondwater.

Op basis van die metingen adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid een aantal no regret-maatregelen te nemen in een gebied rond die site. Mellenaars die in dit gebied wonen, hebben een bewonersbrief gekregen met uitleg over de situatie.

Analyses van grondwater

In juni 2021 besliste de Vlaamse Regering om alle locaties in kaart te brengen met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging. In het kader van deze inventarisatie werd een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd in de buurt van Kwatrecht-station.

De meetresultaten tonen aan dat er een duidelijke aanwijzing is op een ernstige verontreiniging met PFAS in het grondwater. Daarom is er verder bodemonderzoek nodig.

Jan Verheyen, woordvoerder van de OVAM: "In dat onderzoek wordt de verontreiniging verder in kaart gebracht en wordt er nagegaan of er van die verontreiniging een risico uitgaat voor mens en milieu. De OVAM stelt de saneringsplichtige op de hoogte van zijn plicht tot de uitvoering van verder bodemonderzoek. Als er geen saneringsplichtige is, dan voert de OVAM het onderzoek zelf uit."

Blootstelling vermijden

Door de verhoogde PFAS-waarden op deze site, is er voor de omwonenden een risico op herhaaldelijke blootstelling. Het Agentschap Zorg en Gezondheid geeft daarom uit voorzorg adviezen om blootstelling zoveel mogelijk te beperken. 

Joris Moonens, woordvoerder van Zorg en Gezondheid: "Als u wordt blootgesteld aan PFAS, heeft dat niet onmiddellijk gevolgen voor uw gezondheid. Maar als u er langdurig aan wordt blootgesteld, kan dat op termijn wel gevolgen hebben. Het zijn stoffen die we niet kwijt geraken uit het lichaam en die zich dus opstapelen. Daarom raden we aan om deze adviezen goed op te volgen."

No regret-maatregelen

Op basis van het uitgevoerde onderzoek adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) op die locatie en in een gebied rond die locatie no regret-maatregelen. Dat zijn maatregelen die genomen worden uit voorzichtigheid in afwachting van meer wetenschappelijke informatie. Ze zijn bedoeld om de bevolking te beschermen. De maatregelen staan opgesomd in de bewonersbrief die de betrokken inwoners gekregen hebben.

Het wetenschappelijk onderzoek naar PFAS en de mogelijke impact op de gezondheid is nog volop in evolutie. Bijkomende onderzoeken in Vlaanderen zullen de situatie van de PFAS-verontreiniging ook beter in kaart brengen. Het lokaal bestuur blijft in nauw contact staan met de OVAM en het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Waar vindt u meer informatie?

Alle informatie en de meest recente updates rond PFAS vindt u op de centrale website www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling.

Op de PFAS-kaart Vlaanderen vindt u ook meer informatie over de aanpak en de stand van het onderzoek, en de bijbehorende no regret-maatregelen in uw buurt. De PFAS-kaart kunt u raadplegen via www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling/maatregelen-per-gemeente.

Algemene vragen over PFAS kunt u sturen naar het mailadres pfas@vlaanderen.be.

We blijven jullie op de hoogte houden over de verdere bodemonderzoeken via onze website.