Onderzoek naar verplaatsingsgedrag Vlaamse bevolking

Gepubliceerd op woensdag 17 januari 2018 9.36 u.
Het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) voert op continue basis onderzoeken uit naar het verplaatsingsgedrag van de Vlaamse bevolking

Via een streekproef wordt een enquête bij een aantal Vlamingen gehouden. De Vlamingen die bevraagd zullen worden krijgen kort voor de enquêteur langskomt een brief waarin het onderzoek wordt toegelicht. Nadien komt een enquêteur langs om het onderzoek nader uit te leggen en praktische afspraken te maken. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Kantar Belgium.

Ondanks het feit dat er voorafgaandelijk een brief naar de respondenten wordt gestuurd, ontvangen zij af en toe reacties van bezorgde burgers. Dit voornamelijk omtrent de legitimiteit van dit onderzoek wanneer interviewers langskomen. In sommige gevallen wordt de betrokken gemeente gecontacteerd. Daar het belangrijk is dat zo veel mogelijk respondenten deelnemen en de enquêteurs bij enkele bewoners langs zullen gaan, stellen wij u alvast op de hoogte van dit onderzoek.

 

Voor bijkomende informatie:

Annelies Geussens
Beleidsmedewerker

 DEPARTEMENT MOBILITEIT & OPENBARE WERKEN
Beleid
T 02 553 71 30 M 0484 28 72 54
annelies.geussens@mow.vlaanderen.be
Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel
mow.vlaanderen.be