Online aanvragen voorlopig rijbewijs

Vanaf 19 september 2023 kunnen de verschillende modellen voorlopig rijbewijs voor categorie B online worden aangevraagd. Je zal dus enkel nog je voorlopig rijbewijs moeten afhalen in ons gemeentehuis. Vergeet jouw originele documenten niet want die moet je afgeven. Je moet ook 25 euro betalen bij het afhalen van jouw voorlopig rijbewijs.

De aanvraag kan je indienen via je smartphone, PC, laptop of tablet. Aanmelden gebeurt via eID of itsme via deze link https://beldrive.apps.mobilit.fgov.be

Let wel: voorlopig kunnen alleen voorlopige rijbewijzen 18 maanden, 36 maanden en 12 maanden online worden aangevraagd. Ook de begeleiders kunnen zich voorafgaandelijk online registreren voor hun kandidaat-bestuurder.

Dit zal in de toekomst nog worden uitgebreid met andere modellen. Volg ons nieuws om op de hoogte te blijven van de mogelijkheden en data.

Wat heb je nodig om online je voorlopig rijbewijs 18 maanden aan te vragen?

 • Het attest van slagen voor het theorie-examen categorie B (afgegeven door het examencentrum voor het rijbewijs) waarop het resultaat van de leestest is vermeld;
 • Het bekwaamheidsattest afgegeven door een rijschool (20 uur) in Vlaanderen of Brussel, of in Wallonië door het examencentrum. Best neem je een foto of scan je dit bekwaamheidsattest voordat je de applicatie start.

Meld je aan bij de applicatie https://beldrive.apps.mobilit.fgov.be en volg dan de instructies om online je voorlopig rijbewijs M18 aan te vragen.

Wat heb je nodig om online je voorlopig rijbewijs 36 maanden aan te vragen?

 • Om een voorlopig rijbewijs M36 aan te vragen moet(en) de begeleider(s) zich eerst registreren bij de applicatie https://beldrive.apps.mobilit.fgov.be.
  Dit gebeurt via hun eID of via itsme. In de applicatie zullen zij moeten aangeven voor wie zij begeleider willen zijn en hebben zij dus jouw naam, voornaam en rijksregisternummer nodig (zoals vermeld op je identiteitskaart).
 • Het attest van slagen voor het theorie-examen categorie B (afgegeven door het examencentrum voor het rijbewijs) waarop het resultaat van de leestest is vermeld;

Zodra de registratie van de begeleider(s) is voltooid kan je jezelf bij de applicatie https://beldrive.apps.mobilit.fgov.be aanmelden. Volg dan de instructies om online je voorlopig rijbewijs M36 aan te vragen.

Wat heb je nodig om online je voorlopig rijbewijs 12 maanden aan te vragen?

 • Om een voorlopig rijbewijs M12 aan te vragen moet(en) de begeleider(s) zich eerst registreren bij de applicatie https://beldrive.apps.mobilit.fgov.be.
  Dit gebeurt via hun eID of via itsme. In de applicatie zullen zij moeten aangeven voor wie zij begeleider willen zijn en hebben zij dus jouw naam, voornaam en rijksregisternummer nodig (zoals vermeld op je identiteitskaart).
 • Jouw theoretisch examen is nog geldig (3 jaar)
 • Het rijschoolattest afgegeven door een erkende rijschool van 6 uur. De datum van de eerst gevolgde les moet vallen nadat de geldigheid van jouw vorig voorlopig rijbewijs M36 of M18 was verstreken. Best neem je een foto of scan je dit rijschoolattest voordat je de applicatie start.

Zodra de registratie van de begeleider(s) is voltooid kan je jezelf bij de applicatie https://beldrive.apps.mobilit.fgov.be aanmelden. Volg dan de instructies om online je voorlopig rijbewijs M12 aan te vragen.

Kostprijs voorlopig rijbewijs

Het voorlopig rijbewijs kost 20 euro. Dit bedrag kan verhoogd worden met een gemeentetaks en moet worden betaald bij afhaling in jouw gemeente.

Voor informatie over je voorlopig rijbewijs kun je contact opnemen met de dienst Rijbewijzen, reispassen en strafregister. Dat kan telefonisch via het nummer 09 210 07 35. E-mailen doe je naar: rijbewijzen@melle.be