Online inschrijven voor een sociale woning vanaf 18 maart 2024

Vanaf 18 maart 2024 moet u zich online inschrijven voor een sociale huurwoning in Vlaanderen. U kunt dan uw inschrijvingsdossier volledig zelf opstarten en beheren. Dit gebeurt in het Centraal Inschrijvingsregister (CIR), dat beheerd wordt door het agentschap Wonen in Vlaanderen. Wat de gevolgen hiervan zijn voor (nieuwe) kandidaat-huurders, leest u hieronder.

Freezeperiode

Door de overschakeling naar het centraal inschrijvingsregister, mag Dimensa als woonmaatschappij geen aanpassingen doen haar softwaresysteem tot en met 15 januari 2024. Dit noemen we de 'freezeperiode'. Vanaf 15 januari zal Dimensa toegang krijgen tot het centraal inschrijvingsregister om kandidaten in te schrijven, dossiers aan te passen en woningen toe te wijzen.
Nieuwe kandidaat-huurders kunnen zich tijdens deze periode dus wel inschrijven. Dimensa zal uw inschrijving bijhouden op papier en vanaf 15 januari invoeren via het nieuwe systeem. Voor de volgorde houden we rekening met uw datum van inschrijving. U zal een volmacht moeten ondertekenen om ons hiervoor toestemming te geven.
Bestaande kandidaat-huurders kunnen hun plaats op de wachtlijst tijdens deze periode niet meer bekijken op de website van Dimensa. Dat zal later via het CIR gebeuren. Elke kandidaat krijgt ook een nieuw volgnummer, met een extra cijfer. Bijvoorbeeld: 20231117xxx -> 20231117xxxx

Hoe werkt het CIR?

Inschrijven
Vanaf 18 maart 2024 kan u zich met uw elektronische identiteitskaart (met pincode) of itsme registreren via www.vlaanderen.be/sociaalhuren. Als dat gebeurd is, zal het CIR controleren of u aan de voorwaarden voldoet. Als dat in orde is en wij alle informatie ontvangen hebben, bent u officieel ingeschreven als kandidaat-huurder. Als u niet voldoet, krijgt u een bericht van uw woonmaatschappij. Meer info hierover vindt u op de website van Wonen in Vlaanderen.
Dossier beheren en aanpassen
Na de inschrijving kan u uw persoonlijke gegevens aanpassen in uw dossier op dezelfde website. U kan documenten toevoegen en uw voorkeuren aanpassen. U zal ook uw plaats op de wachtlijst kunnen bekijken. Dat is een indicatie van wanneer u aan de beurt bent. De woonmaatschappij zal u informeren wanneer er een huurwoning vrijkomt.
Hulp nodig of vragen?
Uw lokale woonmaatschappij volgt alles mee op. U kan de woonmaatschappij voor uw woonplaats bekijken via www.vlaanderen.be/wonen-in-vlaanderen/zoek-een-woonmaatschappij. U kan ook hulp vragen bij het OCMW of een andere welzijnsinstantie. U kunt het e-mailadres van deze begeleidende dienst of persoon opgeven zodat deze ook alle meldingen over het dossier ontvangt. U kan ook meer lezen op www.vlaanderen.be/sociaalhuren of bellen naar 1700, het gratis informatienummer van de Vlaamse Overheid.