Ontwerp waterbeleidsnota 2020-2025 (incl. waterbeheerkwesties) en tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Openbaar onderzoek van 19 december 2018 t.e.m. 18 juni 2019

Van 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019 kunt u uw mening geven over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025, met de beleidsvisie van de Vlaamse Regering op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties, en over het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

Je kan de documenten nalezen op www.volvanwater.be en zelf je mening en suggesties geven via een inspraakformulier.