Ontwikkelingssamenwerking vanuit Melle: samen voor een sterker zuiden

Gepubliceerd op woensdag 20 oktober 2021 11.05 u.
Het gemeentebestuur maakt jaarlijks één euro per Mellenaar vrij voor ontwikkelingssamenwerking. Die middelen worden via de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) verdeeld.

Jaarlijks verzamelen zij de subsidie-aanvragen en bespreken hoe de middelen best verdeeld worden. Telkens is een Mellenaar betrokken bij het project.

Dit zijn de projecten die dit jaar geselecteerd zijn:

Mam Sa Ngol (Congo)
Mam Sa Ngol werkt in Congo rond ondervoeding. Vorig jaar vulden zij hun subsidies aan met de opbrengst van een concert en eigen bijdragen. Ze kochten zij met deze middelen een diepvries op zonnepanelen en materiaal voor de verdeling van sojamelk. Dit jaar krijgen ze 1600 euro subsidie die ze willen gebruiken om materiaal aan te kopen om zelf sojamelk te produceren
en te verhandelen: een molen om de geroosterde sojabonen te malen en flessen om de melk te kunnen verkopen.


Vrienden van Fifala (Mali)
Deze organisatie zet zich in voor een gezondheidscentrum in Koutienso in Mali. Dit centrum staat in voor preventie en gezondheidszorg voor 11 broussedorpen. Met het geld wordt onder andere schoolgeld betaald voor kinderen en ingezet op de zelfredzaamheid van de bewoners. Dit jaar krijgen de vrienden van Fifala 1600 euro. Ze willen inzetten op de zorg voor behoeftige vrouwen en kinderen met aids, en opnieuw schoolgeld betalen voor behoeftige dorpskinderen en weeskinderen.


Solid vzw (India)
Vorig jaar steunde Solid vzw met de middelen van de subsidie 15 tienermama’s en hun kindjes in Peru. Dit jaar krijgen zij via GROS Melle 1000 euro waarmee ze voor 58 vrouwen in India werken aan hun kennis om stappen te zetten uit de armoede. Voor 15 kinderen wordt er een leerrijke kinderopvang voorzien.


Embracing Life vzw (Togo)
Embracing Life is een project dat inzet op tewerkstelling in twee dorpen in Togo. In 2021 willen ze graag een landbouwproject starten waarbij onder andere mensen opgeleid worden tot imker, fruitbomen geplant worden en vorming gegeven wordt over bepaalde teelten. Embracing Life kan in 2021 rekenen op 1000 euro van de gemeente Melle.


Kitoko (Congo)
Kitoko is een project rond buitengewoon onderwijs in Idiofa in Congo. Kinderen en jongeren met een mentale beperking krijgen hier de kans op aangepast onderwijs. Ze leren er ook allerlei functionele vaardigheden. Met hun subsidie kopen ze educatief materiaal. Kitoko ontvangt 500 euro vanuit Melle.


Basisschool St.Trinité (Congo)
Dit project bouwt een school in St.Trinité. De bedoeling is dat kinderen in hun eigen dorp naar school kunnen gaan en niet meer naar de stad hoeven. De verplaatsing kost veel geld en is ook niet zonder risico’s. Met een school in de buurt krijgen meer kinderen kansen. Momenteel wordt gewerkt aan een lokaal voor de administratie. Ook de administratie zelf wordt aangepakt: ze wordt gecentraliseerd en gedigitaliseerd. De GROS reikte dit project
700 euro uit.


Faja Lobi (Congo)
Faja Lobi ontwikkelt rond Idiofa in Congo een groot herbebossingsprogramma. Ze zetten hierbij ook in op de bewustwording van het belang van het bos bij de lokale bevolking. Daarbij maken ze gebruik van agroforresterie: dat is het kweken van groenten tussen de bomen. Op die manier brengt het bos meer op, zowel voor eigen consumptie als voor verkoop. Faja Lobi krijgt hiervoor 1000 euro.

Caritas Melle – zusters van liefde (Congo)
Caritas Melle diende dit jaar voor de eerste keer een project in bij de GROS. Ze vroegen een subsidie voor de aankoop van 30 bedden voor een gezondheidscentrum waar kinderen met een beperking geholpen worden. De GROS kende hen hiervoor 1000 euro toe.

See and Smile (Afrika)
See and Smile is een groepering van een aantal Belgische oogchirurgen, tandartsen, opticiens, plastisch chirurgen, anesthesisten, verpleegkundigen en vrijwilligers. Zij slaan de handen in elkaar om in Afrika de bevolking te bereiken die minder toegang heeft tot gezondheidszorg. Ze bieden oog- en tandheelkunde aan en ook wel gelaatschirurgie. Ze krijgen hiervoor 1000 euro.


Werkgroep één Wereld
Werkgroep één wereld verenigt Broederlijk Delen en 11.11.11. In 2021 voorzien ze middelen voor de organisatie van hun campagnes en een deel voor steun. 11.11.11 zette dit jaar in op middenveldorganisaties die streven naar een duurzame, leefbare toekomst. Ook Broederlijk
Delen werkt met partners in het zuiden voor een duurzamer en menswaardiger systeem. 11.11.11. en Broederlijk Delen krijgen elk voor projecten in het Noorden en het Zuiden een totaalbedrag van 800 euro.