Op de hoogte van de droogte

Gepubliceerd op woensdag 4 juli 2018 16.48 u.
De droogte van de voorbije periode leidde ertoe dat de VMM de waakzaamheidsfase heeft afgekondigd voor Oost- en West-Vlaanderen en een deel van Vlaams-Brabant. Dit betekent dat men vraagt aan de bevolking om spaarzaam om te gaan met water.

 De Vlaamse Droogtecommissie is geïnstalleerd om de afstemming tussen maatregelen beter te garanderen. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de CIW-leden (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid), de kabinetten van de ministers van Mobiliteit en Omgeving, een vertegenwoordiger van de gouverneurs en het Vlaams Crisiscentrum CCVO.