Openbaar onderzoek naar RUP Gontrode Heirweg - Vossenstraat gaat van start

Gepubliceerd op dinsdag 20 juni 2023 17 u.
Mellenaars kunnen nog tot en met 30 juli opmerkingen en bezwaren indienen tegen het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Gontrode Heirweg - Vossenstraat. In het RUP wordt de bestemming van dat gebied vastgelegd. De aanleiding voor de opmaak van het plan is de realisatie van het Masterplan Ecowijk Melle.

Naast het bestemmingsplan bevat het RUP ook de stedenbouwkundige voorschriften. Op basis van die voorschriften worden vergunningsaanvragen beoordeeld en afgeleverd.

Het gemeentebestuur nam een ruimtelijke planner onder de arm om het RUP op te stellen voor de zone die afgebakend is door de spoorlijn, de bestaande woonontwikkeling aan de Fazantenstraat, de Gontrode Heirweg en de Vossenstraat. 

Binnen de gemeente zijn er namelijk opportuniteiten om een aantal duurzame en toekomstgerichte doelstellingen te realiseren. De privémarkt wil op haar beurt een aantal gronden ontwikkelen die aansluiten op de kern van de gemeente. 

Masterplan Ecowijk Melle

Hiervoor werd het masterplan 'Ecowijk Melle' uitgewerkt. Dat plan speelt ook in op de beleidsdoelstellingen van de gemeente om een bijkomende zone voor gemeenschapsvoorzieningen aan te sluiten bij de bestaande OCMW-site, zodat die indien nodig kan uitbreiden. 

Het masterplan maakt ook de bouw van nieuwe, kwalitatieve woonvormen mogelijk en spreekt zich uit over de ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer, trage verbindingen voor voetgangers en fietsers, parkeervoorzieningen en gemeenschappelijk groen.

Het RUP werd door de gemeenteraad voorlopig aanvaard. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 30 juli 2023. Tot die dag kunnen Mellenaars bezwaren en opmerkingen indienen. Dat kan digitaal door een e-mail te sturen naar gecoro@melle.be of per brief naar volgend adres: Gemeenteplein 1, 9090 Melle.

Je kan het RUP online raadplegen. Wie niet over internet beschikt, kan het ruimtelijk uitvoeringsplan op afspraak inkijken op het gemeentehuis.