Openbaar onderzoek RUP Spijkersdreef

Gepubliceerd op dinsdag 1 augustus 2023 14.57 u.
Wie dat wenst kan nog tot en met 16 oktober opmerkingen en bezwaren indienen tegen het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Spijkersdreef.

Het RUP legt de bestemming vast van het gebied tussen de oprit van de R4, de Scheldevallei, Spijkersdreef en de Brusselsesteenweg (N9). Het heeft tot doel om de bebouwde ruimte te optimaliseren. Het gebied heeft vandaag slechts een beperkte toegevoegde waarde voor de omgeving.

De zone ten noorden van de Spijkersdreef krijgt een lokaal bedrijventerrein als bestemming, bijvoorbeeld voor kantoren of horecazaken. Er zijn randvoorwaarden opgenomen voor het vrijwaren van de Scheldevallei en het beperken van verharde ruimtes.

Het RUP bevat, naast het bestemmingsplan voor het gebied, ook de stedenbouwkundige voorschriften voor de beoordeling en aflevering van vergunningsaanvragen.

De gemeenteraad aanvaardde het ontwerp RUP Spijkersdreef voorlopig tijdens de zitting van 19 juni 2023. Je kan het plan digitaal raadplegen via de gemeentewebsite of (op afspraak) komen inkijken in het gemeentehuis.

Bezwaren en opmerkingen bezorg je uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. Dat kan schriftelijk naar het adres Gemeenteplein 1 - 9090 Melle, of digitaal via email: gecoro@melle.be