Opheffing no regret-maatregelen na negatieve PFAS-bodemtest

Gepubliceerd op donderdag 16 november 2023 15.55 u.
De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft recent een verkennend bodemonderzoek laten uitvoeren naar de mogelijke aanwezigheid van PFAS in de omgeving van het Camille Melloyhof, Tuinstraat en Nonnenwegel.

Uit het onderzoek blijkt dat er geen sprake is van PFAS-verontreiniging in de bodem of het grondwater. Op basis van deze vaststelling adviseert het Departement Zorg om de eerder opgelegde no regret-maatregelen (NRM) op te heffen.

In juni 2021 besliste de Vlaamse Regering om alle locaties in kaart te brengen met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging. In het kader van deze inventarisatie werd een specifiek op PFAS gericht verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de site van het Camille Melloyhof, Tuinstraat en Nonnenwegel.

Geen vervuiling

De meetresultaten tonen aan dat er geen verontreiniging is met PFAS in de bodem en in het grondwater. Het lokaal bestuur is verheugd met de resultaten van het onderzoek en heft de no regret-maatregelen op.

Concreet betekent dit dat inwoners onder meer opnieuw:

  • Zelfgeteelde groenten of fruit mogen consumeren.
  • Zelfgeteeld kleinvee mogen eten.
  • Eieren van eigen kippen mogen eten.
  • Grondwater als drinkwater mogen gebruiken.
  • Grondwater uit ondiepe putten mogen gebruiken om de moestuin te irrigeren.
  • Compost samengesteld met materiaal uit eigen tuin mogen gebruiken.