Oude gemeenteschool wordt kwalitatieve woonsite

Gepubliceerd op donderdag 18 januari 2024 15.32 u.
De gemeente verkoopt de voormalige gemeentelijke basisschool (langs de Brusselsesteenweg) aan Veneco, dat er een kwalitatieve woonsite zal ontwikkelen met focus op betaalbare woningen. Veneco koestert de ambitie om de site maximaal autovrij te houden, te ontharden en te vergroenen.

Het ontwerp zal rekening houden met het behoud van de erfgoedwaarde. Zowel het oude gemeentehuis als de voormalige onderwijzerswoning, zijn erkend als beschermde monumenten. De school zelf staat op de inventaris bouwkundig erfgoed en Veneco wil die rijke geschiedenis
met de nodige zorg bewaken.

Kernversterkend woonproject

Vanuit haar ervaring met diverse herbestemmingsprojecten, streeft de intercommunale naar een kernversterkend woonproject, dat bijdraagt aan de opwaardering van de omgeving. De twee beschermde monumenten krijgen een nieuwe – indien mogelijk publieke – invulling, om ze in ere te herstellen.

Betaalbaar

Bij het invullen van de wooneenheden speelt betaalbaarheid een centrale rol. De verkoop is gepland midden 2024, na de verhuis van het gemeentelijke archief van de onderwijzerswoning naar de nieuwe bestemming van het Erfgoedpunt (in de voormalige kleuterklassen in de Pontstraat).

Verbouwingswerken

De verbouwingswerken schieten goed op. Er kwam nieuwe centrale verwarming en de binnenmuren kregen een schoonmaakbeurt. Een aannemer vervangt momenteel de verlichting in functie van de nieuwe bestemming en een deel van de vloer wordt aangepast.

Verhuis

De volgende fase in de verfraaiingswerken is het vergroenen en ontharden van de bestaande speelplaats. Daarna verhuizen alle erfgoedstukken uit de voormalige onderwijzerswoning en het oude gemeentehuis naar hun nieuwe bestemming. Indien alles volgens plan verloopt, gebeurt dit nog tijdens de eerste helft van het jaar.

Na de verhuis kan Veneco werk maken van de projectdefinitie en besprekingen aanknopen met alle actoren voor het realiseren van de nieuwe woonsite. De start van de bouwwerken staat gepland voor 2026.