OCMW zoekt kwalitatieve en marktconforme uitbater kinderopvang

We zijn op zoek naar een externe partner die op een kwalitatieve, marktconforme, efficiënte en duurzame manier de uitbating van de kinderopvang verzorgt in overeenstemming met de voorschriften van het OCMW.

De voorafgaandelijke marktverkenning heeft geleid tot de opmaak van een ontwerp van een concessieleidraad voor de uitbating. Met deze leidraad nodigt het OCMW Melle alle geïnteresseerde partijen uit om zich (1) kandidaat te stellen, (2) deel te nemen aan de dialoog en (3) tot slot een concessievoorstel te doen. De concessie zal uiteindelijk verleend worden aan de inschrijver met het meest voordelige voorstel.

Heb jij interesse om je met jouw onderneming kandidaat te stellen? Ga naar https://www.publicprocurement.be/ en registreer als onderneming of meld je aan. De opdracht is gepubliceerd als ‘concessie voor de uitbating van gezinsopvang op grondgebied Melle’. Op het platform vind je het ontwerp van concessieleidraad en andere documenten in verband met deze concessie terug en kun je jouw kandidatuur indienen.

Vragen? Bel 09 210 27 25 of mail naar sandra.arco@melle.be.