Overzicht subsidies voor projecten in Melle

Gepubliceerd op vrijdag 19 januari 2024 7.54 u.
Verenigingen of particulieren met een goed idee en die iets willen organiseren in onze gemeente, kunnen in een aantal gevallen op steun rekenen van het bestuur.

Er bestaan subsidies voor socio-culturele projecten, voor milieuprojecten en voor jeugdprojecten. Voor erfgoedprojecten kan je dan weer terecht bij Erfgoed Viersprong.

Subsidiereglement ter ondersteuning van milieuprojecten

De gemeente kan een subsidie tot 1.500 euro uitkeren aan een particulier of een vereniging voor het opzetten van een project dat de Mellenaars informeert of sensibiliseert rond milieu en natuur. De afgelopen jaren kreeg ‘Eetbaar Melle’ bijvoorbeeld een subsidie voor de realisatie van groenaanplant op openbare percelen in de Pinksterbloemstraat en Rootputte. Ook andere verenigingen ontvingen een subsidie: Bos+ Vlaanderen vzw voor de organisatie van 'Film in het bos', Bosgidsen ’t Aelmoes voor een activiteit tijdens de Week van het Bos, Beweging.net voor het project 'Airbezen', Natuurpunt Boven-Schelde voor een gegidste wandeling tijdens de Nacht van de Vleermuis…

De mogelijkheden zijn heel ruim, ook voor particulieren. Een debat organiseren, een theateract opzetten of een Repair Café inrichten… Je project moet wel mensen aanspreken over een milieugerelateerd thema, zoals duurzaam bouwen en wonen, duurzame voeding, natuur en biodiversiteit… Commerciële activiteiten krijgen geen ondersteuning.

Subsidiereglement ter ondersteuning van socio-culturele projecten

Wie een socio-cultureel project op poten wil zetten, kan een aanvraag indienen via de cultuurdienst. Voor een project dat gemeenschapsbevorderend werkt en mensen bij cultuur
betrekt, ontvang je tot 1.500 euro.

Ook als je een vereniging of nieuwe werking opstart, kan je een beroep doen op deze subsidie. In 2023 ging bijvoorbeeld een projectsubsidie naar het jubileum van The Mellvids Bigband (zie foto). Ook hier zijn er veel mogelijkheden en kom je als particulier in aanmerking. Je project moet dan wel toegankelijk zijn voor een breed publiek en plaatsvinden in Melle.

Subsidiereglement ter ondersteuning van jeugdprojecten

Wie met een vriend of vriendengroep, club of vereniging een vernieuwend idee heeft voor een tijdelijke activiteit voor jongeren, kan een projectsubsidie aanvragen via de jeugddienst. Per project kan je de helft van de subsidieerbare kosten inbrengen, met een maximum van 750 euro. Een festival, een happening, een naaiatelier of een stuntdag voor en door jongeren in de vrije tijd? Of nog straffer? Een projectsubsidie geeft je een duwtje in de rug. Zo kreeg de jeugdraad onlangs een toelage voor een evenement dat de leiding van de verschillende Melse jeugdbewegingen samenbracht.

Vernieuwend en eenmalig

De jeugddienst en jeugdraad bekijken mee of jouw project in aanmerking komt. De aankoop van eten en drinken komt niet in aanmerking voor subsidie. Het evenement moet een
vernieuwend en eenmalig karakter hebben. De deadline voor het indienen van het project is 31 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin het plaatsvond.

Subsidiereglement ter ondersteuning van erfgoedprojecten

Wie een project rond erfgoed wil realiseren, kan hiervoor middelen aanvragen bij Erfgoed Viersprong. Er zijn drie indiendata: vóór 20 januari, vóór 20 mei of vóór 20 september. De maximumsubsidie bedraagt 1.500 euro.

Daarbovenop komt één project per jaar in aanmerking voor coproductie. Voor een dergelijk project ontvang je niet alleen tot 4.000 euro, maar kan je ook rekenen op een duidelijke tijdsinzet van de erfgoedcel. Meer informatie vind je op https://erfgoedviersprong.be/
ondersteuning/projectsubsidies/

Subsidie ontwikkelingssamenwerking

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) verdeelt in naam van het gemeentebestuur de middelen voor ontwikkelingssamenwerking. Er zijn twee categorieën: educatieve initiatieven voor de bevolking van Melle en steun aan initiatieven in de armste landen. Eenmaal per jaar kunnen verenigingen, organisaties of een inwoner van Melle een project indienen om een subsidie te krijgen. Zo zet Chloë Geirnaert (zie foto) zich vandaag in voor mensen met een mentale beperking in Santa Cruz, Bolivia. De deadline voor het indienen van een project is 14 mei 2024.