Parkeerkaart blauwe zones

In verschillende straten in de gemeente Melle geldt een blauwe zone.  

Voor wie?

Bewoners in de blauwe zone hebben recht op één gratis parkeervergunning per adres. Een tweede kan je aankopen en kost 100 euro. Het is niet mogelijk om daarnaast nog een parkeerkaart te krijgen voor het eigen bedrijf, zaak of praktijk.

Bedrijven, zaken of praktijken die gevestigd zijn in de blauwe zone kunnen één parkeervergunning aankopen voor 125 euro.

Er kan een gratis parkeervergunning worden toegekend aan een bewoner die zijn auto heeft ingeschreven bij een erkende autodeelorganisatie. De parkeervergunning autodelen is geldig in alle blauwe zones in de gemeente. Wagens van een erkende autodeelorganisatie die duidelijk herkenbaar zijn mogen ook onbeperkt in alle zones parkeren.

Alle vergunningen zijn één jaar geldig en er kan slechts één nummerplaat op vermeld staan.

Hoe aanvragen?

Eerste aanvraag
Inwoners van de blauwe zone en ook bedrijven die er gevestigd zijn, kunnen een parkeervergunning aanvragen. De aanvraagformulieren kan je onderaan deze pagina downloaden. Daar staat ook opgesomd wat je moet meebrengen. Dit is afhankelijk van het type aanvraag en van de persoon die de aanvraag doet. Je vult de aanvraag in en brengt de nodige bewijsstukken mee.

Hernieuwen

Vanaf 1 januari 2020 gebeurt de parkeercontrole in zones 1, 3, 4 en 5 op basis van een elektronisch toezichtsysteem. Dit houdt in dat in die zones de controle gebeurt op basis van de nummerplaat, en niet meer op basis van een voorgelegde parkeerkaart. Concreet betekent dit dat houders van een parkeervergunning deze niet meer jaarlijks moeten hernieuwen. Hun nummerplaat wordt namelijk automatisch opgenomen in het systeem.
 
Enkel bij wijziging van de nummerplaat dient deze doorgegeven te worden aan de dienst verkeer. En nieuwe bewoners dienen uiteraard wel een aanvraag voor parkeervergunning in te dienen.

Opgelet! In zone 2 Merelbeke Station wordt wel nog met fysieke parkeerkaarten gewerkt. Dit omwille van het feit dat zone 2 een intergemeentelijke zone is en dat met het oog op een vlotte controle voorlopig best nog op parkeerkaart gecontroleerd wordt. De personen die recht hebben op een parkeerkaart voor zone 2 Merelbeke Station kunnen hun kaart aanvragen bij de dienst verkeer op het gemeentehuis. Bewoners in deze zone die een betalende parkeerkaart gebruiken, dienen deze kaart ook te komen vernieuwen op het gemeentehuis wanneer de geldigheidsduur (bijna) verstreken is. Zij worden hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.

Inwoners die in het bezit van een gratis parkeerkaart voor zone 2 krijgen jaarlijks een nieuwe in de bus. Zij moeten geen nieuwe aanvraag indienen bij de dienst verkeer van de gemeente.

De controle van de blauwe zones wordt uitgevoerd door de firma CityParking.

Indien u nog vragen heeft, neem gerust contact op met de dienst verkeer.

Kostprijs

  • De eerste bewonersvergunning op een adres is gratis.
  • Voor een tweede vergunning op hetzelfde adres betaal je 100 euro per jaar.
  • Een parkeervergunning voor bedrijven, zaken of praktijken kost 125 euro per jaar.

Meer info

Onderaan deze pagina kan je de folder en het reglement van de blauwe zone downloaden.