Parkschool - nieuwe gemeentelijkebasisschool

Op de site van het vroegere Lucernacollege (site Vossenstraat - Beekstraat) wordt een nieuwe gemeenteschool gebouwd voor 350 leerlingen. Na deelname aan de Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester, werd het ontwerpteam Petillon Ceuppens architecten en Schenk Hattori Architecture Atelier aangesteld. 

De nieuwe school zal zich middenin van groene oase bevinden 'het Elsdriespark', vandaar de naam 'Parkschool'. Met een totale oppervlakte van 22.000 vierkante meter zal de site bovendien ruime mogelijkheden bieden voor de bewoners van, de Elsdrieswijk, de gebruikers van de sporthal. Voor de kinderen van de school wordt het een natuurlijke buitenspeelruimte.

Voor dit project werden 5 basisprincipes gehanteerd:

  • rond de nieuwbouw van de school en de turnzaal wordt een parkinrichting gerealiseerd;
  • de parkzone wordt geopend naar de omliggend straten;
  • de extra wandel- en fietsassen worden ge├»ntegreerd in de parkzone;
  • het park wordt een ontmoetingszone voor de buurt;
  • Er wordt maximaal ingezet op de parkbeleving in een natuurlijke en natuurrijke omgeving met inheemse bomen, groenbuffers, grasglooiingen, speelnatuur en bloemenweides. Toepassing van extensief en gevarieerd maaibeheer als basis voor biodiversiteit, vergroting van natuurbeleving en kostenbesparing in onderhoud.


Het einde van de werken is in zicht. We zitten in de afwerkingsfase van het schoolgebouw. Na de herfstvakantie, op maandag 8 november 2021 starten alle leerkrachten en leerlingen. De turnzaal wordt wel al gebruikt vanaf 1 september 2021.

Op 7 juni 2021 starten de werken voor de aanleg van het 'Elsdriespark'.