Participatietraject

Het participatie- en netwerktraject is één van de vier onderdelen van het inburgeringstraject. De inburgeraar versterkt en verbreedt het eigen sociaal netwerk tijdens minimum 40 uur.

Dat kan bijvoorbeeld in een buddyproject, een stage bij een bedrijf, vereniging of lokaal bestuur, via vrijwilligerswerk, deelname aan activiteiten in een buurthuis …

De inburgeraar kan ook verschillende activiteiten combineren. De activiteiten gebeuren in een Nederlandstalige context en moeten participatie op sociaal vlak bevorderen.

Doelgroep

Verplichte inburgeraars die niet werken of studeren zijn verplicht om het participatietraject te doen.
Het is optioneel voor:
 • niet-verplichte inburgeraars,
 • verplichte inburgeraars die werken of studeren.

Procedure

Je neemt contact op met een trajectbegeleider van het Agentschap Integratie en Inburgering die samen met jou op zoek gaat naar een passende activiteit.

Rol van de inburgeraar

De inburgeraar is verantwoordelijk om een aanbod te zoeken, maar kan hierbij ondersteuning krijgen van de trajectbegeleider van het Agentschap Integratie en Inburgering. De inburgeraar:
 • zoekt de activiteit(en),
 • legt contact en maakt afspraken,
 • laat het bewijs van deelname ondertekenen door de contactpersoon van de activiteit.

Rol van de trajectbegeleider

De trajectbegeleider:
 • informeert de inburgeraar over het participatietraject,
 • stimuleert de inburgeraar om na te denken wat een passend aanbod kan zijn en doet suggesties indien nodig,
 • checkt of de activiteit van de inburgeraar voldoet aan de criteria,
 • registreert en volgt het traject op in KBI (Kruispuntbank Inburgering),
 • maakt indien nodig mee de eerste afspraak of schakelt een toeleider, brugfiguur of vrijwilliger in om de eerste keer mee te gaan naar de activiteit (in afspraak met de gemeente),
 • geeft het bewijs van deelname mee en controleert na ondertekening van de activiteit.
De trajectbegeleider gaat niet mee naar de activiteit.

Aanmelden voor het participatietraject

Contactpunt rand van Gent

The Platform

Elfjulistraat 39A
9000 Gent
België
Telefoon: 02 701 75 00
Ze werken enkel op afspraak in het contactpunt in Gent.
Je kan hen steeds telefonisch of via het contactformulier bereiken.