Pas op voor fraude met je rijksregisternummer

Gepubliceerd op donderdag 14 maart 2024 8.35 u.
Het rijksregisternummer is een uniek identificatienummer voor elke Belg, dat vermeld staat op de elektronische identiteitskaart. Het verwijst naar het Rijksregister, een centrale Belgische databank voor natuurlijke personen.

Dit unieke 11-cijferige nummer is een essentieel onderdeel van je identiteit. Je behandelt het dus best met zorg, om identiteitsfraude te voorkomen en detecteren. Het nummer delen kan ertoe leiden dat criminelen jouw persoonlijke gegevens misbruiken.

Identiteitsfraude

Criminelen trachten steeds vaker rijksregisternummers te achterhalen om identiteitsfraude te plegen. Ze combineren jouw nummer met andere persoonlijke gegevens (zoals naam, adres en rekeningnummer), en gebruiken die voor frauduleuze activiteiten op sociale media of bij onlinewinkels.

Geef dus nooit zomaar je rijksregisternummer door, deel geen kopieën van je identiteitskaart en bewaar je identiteitsgegevens niet in je e-mail. Let op bij sollicitaties en onlineaankopen, waarbij criminelen vaak onder valse voorwendsels naar identiteitsgegevens vragen.

Met wie mag ik mijn rijksregisternummer dan wel delen?

Overheidsdiensten hebben doorgaans het recht om het rijksregisternummer te gebruiken, hoewel sommige gevallen de specifieke toestemming vereisen van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) houdt toezicht op het juiste gebruik. Je mag je rijksregisternummer wel delen met overheids- en politiediensten, deurwaarders, notarissen, advocaten, apothekers en je werkgever.