Openbaarheid van bestuur

Elke burger kan bestuursdocumenten opvragen en inkijken, uitleg vragen of een kopie krijgen. Dit heet passieve openbaarheid van bestuur.

De wijze waarop een aanvraag moet gebeuren en hoe het gemeentebestuur een aanvraag moet afhandelen, wordt beschreven in het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Inzage, afschrift of uitleg bij het bestuursdocument kan je schriftelijk doen (via e-mail, fax of brief) bij de algemeen directeur. Je kan ook jouw aanvraag persoonlijk overhandigen.

In de aanvraag vermeld je:

  • jouw naam en correspondentieadres;
  • over welke bestuursdocumenten het gaat (of minstens de aangelegenheid waarop deze documenten betrekking hebben);
  • de vorm waarin je het bestuursdocument wenst (digitaal, op papier,…).

De algemeen directeur laat jouw aanvraag registreren en beantwoordt ze binnen een termijn van 20 dagen na registratie.

De regel is dat jouw verzoek zal worden ingewilligd. In bepaalde gevallen voorziet de wet echter dat de openbaarmaking niet kan. In dat geval word je hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Indien je niet akkoord gaat met de beslissing kan je beroep aantekenen bij de Beroepsinstantie inzake de Openbaarheid van Bestuur.