Lieselot Bleyenberg

CD&V/N-VA
 • College van burgemeester en schepenen

  tweede schepen
  • Communicatie
  • Onderwijs
  • Ontwikkelingssamenwerking
  • Jeugd
  • Gezin
  • Senioren
  • Administratieve vereenvoudiging