Planologisch attest

Het planologisch attest is een document dat aangeeft of een bestaand bedrijf, dat gelegen is buiten de geëigende bestemmingszone, al dan niet behouden kan worden op de plaats waar het gevestigd is.

Het aanvraagformulier vind je hier.