Politie

De gemeente vormt samen met de gemeenten Destelbergen, Merelbeke en Oosterzele de politiezone Regio Rhode & Schelde. Deze zone behoort tot het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.

De politiezone Regio Rhode & Schelde werkt in opdracht van zowel een bestuurlijke overheid (politiecollege en politieraad) als een gerechtelijke overheid (parket). De effectieve leiding en het beheer van het korps wordt in de politiezone Regio Rhode & Schelde waargenomen door de korpschef en zijn vier directies. Meer informatie vind je hier terug.

Via http://www.lokalepolitie.be/5418/contact kan je de contactgegevens van de verschillende commissariaten van de politiezone te weten komen en controleren wie jouw wijkinspecteur is.

Nood aan meer informatie? Check http://www.lokalepolitie.be/5418/ of volg http://www.facebook.com/Politie5418 of http://www.twitter.com/Politie5418.

agenda en besluitenlijst politieraad

Algemeen politiereglement met zonale gelding

Sinds 1 maart 2021 is er binnen het volledige grondgebied van de politiezone een nieuwe algemene politieverordening van kracht. Dit reglement omvat regels aangaande drie grote luiken:

  • Bepalingen in verband met openbare rust: geluidshinder, geurhinder, licht- en luchtvervuiling, andere vormen van hinder,…
  • Bepalingen in verband met openbare veiligheid: manifestaties, werkzaamheden, inname van openbaar en privaat domein, rampen,…
  • Bepalingen in verband met openbare reinheid en gezondheid: algemene reinheid, grachten, aanplakkingen, afvalverbranding,…

De algemene politieverordening met zonale gelding kan je hier downloaden.