Privégrachten

Voor het overwelven van privégrachten is het 'Veldwetboek' van toepassing. Het is vooral belangrijk dat het water van hoger gelegen percelen ongehinderd kan afstromen naar lager gelegen percelen.

Hoe aanvragen?

Dempingen of overwelvingen kunnen enkel uitgevoerd worden als de eigenaars van de aanpalende percelen akkoord zijn. Neem contact op met de dienst openbare werken.