Op zoek naar opvang voor je baby of peuter?

Via het Lokaal Loket Kinderopvang op www.kinder-opvang.be/melle vind je een overzicht van alle kinderopvanginitiatieven op grondgebied Melle. Via dit online-loket kan je een aanvraagformulier invullen en de opvanginitiatieven van je voorkeur doorgeven.

Elk opvanginitiatief dat je opgeeft als voorkeur, wordt rechtstreeks op de hoogte gebracht van je aanvraag. Binnen een redelijke termijn geeft het initiatief aan of er plaats is of niet.

Heb je hulp nodig bij het indienen van een aanvraag? Dan kan je terecht bij de hulplijn help@kinder-opvang.be.

Voor dringende vragen kan je bellen naar het nummer:
0492 59 10 39 op weekdagen van 9 tot 16 uur.


INFO EN CONTACT
OCMW Melle
09 210 08 21
els.vanbelleghem@ocmwmelle.b