Bekendmaking inventaris geregistreerde onroerende goederen

Bekendmaking van de inventaris geregistreerde onroerende goederen, houdende de maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van onroerende goederen.

Ligt ter inzage van 27 september 2021 tot en met 26 oktober 2021, tijdens de kantooruren na telefonische afspraak, bij de dienst Omgeving, Gemeenteplein 1 - 9090 Melle (09/210.07.52)