Atlas der Buurtwegen

De Atlas van de Buurtwegen is een verzameling boeken met overzichts-en detailplannen opgemaakt in 1840. Het document schetst de toestand van het Oost-Vlaamse landschap halverwege de 19e eeuw.

De atlas is de basis om de wettelijke breedte van de openbare weg te bepalen, tenzij er een recenter rooilijnplan bestaat.

De Atlas der Buurtwegen kan je in het gemeentehuis raadplegen bij de Dienst Openbare Werken of via volgende link:

- mozaïeken van gegeorefereerde detailplannen

- ingescande overzichts- en detailplannen uit de Atlas der Buurtwegen

De ingescande plannen, tabellen en wijzigingen kunnen opgevraagd worden via een database.