Burgerinitiatief

Inwoners kunnen verzoeken om voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering in te schrijven op de agenda van de gemeenteraad.

Om dergelijk verzoek in te dienen, moet je het invulformulier gebruiken.

Het verzoek moet gesteund worden door ten minste 2% van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar. Dit cijfer kan worden opgevraagd bij de bevolkingsdienst van de gemeente.

De ondertekenaar moet inwoner zijn van de gemeente Melle en hij/zij kan maar één maal zijn handtekening zetten op het modelformulier.

Het verzoek moet minstens 20 dagen voor de dag van de vergadering van de gemeenteraad aangetekend ter attentie van het college van burgemeester en schepenen worden ingediend of worden gemaild naar de gemeentesecretaris. Indien dit niet het geval is, wordt het verzoek behandeld op de daaropvolgende vergadering van de gemeenteraad.