Bekendmaking aktename melding voor een tijdelijke bronbemaling voor de aanleg van de riolerings- en wegeniswerken ter realisatie van de verkaveling Alina Vander Waerenstraat

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 april 2022 volgende beslissing genomen : aktename van de melding

OMG referentie : OMV_2022054386

Aanvrager: VMB Aannemingen

Ligging: Alina Vander Waerenstraat 1 t.e.m. 17 en Oude Brusselse Weg 46, 9090 Melle

Kadastrale gegevens: Melle, 2de afd, sectie A, perceelnrs. 161/Y2, 157/B, 161/W2, 161/P2, 155/P - capakeys 44402A0161/00Y002, 44402A0157/00B000, 44402A0161/00W002, 44402A0161/00P002 en 44402A0155/00P000

Aktename van een ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over :
een tijdelijke bronbemaling voor de aanleg van de riolerings- en wegeniswerken ter realisatie van de verkaveling Alina Vander Waerenstraat

Beslissingsdatum: 26 april 2022

Bekendmaking gemeentelijke website : 29/04/2022