Uittreksel uit overlijdensakte

Een akte van overlijden bewijst het feit van het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast. Deze akte is nodig vooraleer de ambtenaar van de burgerlijke stand de toestemming tot vervoer en begraving of crematie van de overledene kan geven.

Hoe aanvragen?

De overlijdensakte wordt opgesteld in de gemeente waar de persoon is overleden.

Je kan een uittreksel of afschrift van de overlijdensakte aanvragen bij de dienst burgerlijke stand of via het e-loket. 

Online aanvragen