Uittreksel uit geboorteakte

De geboorteakte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats. In een geboorteakte vind je alle gegevens over de geboorte van een persoon.

Een uittreksel van een geboorteakte is een verkorte versie van de aktetekst die enkel de hoogstnoodzakelijke gegevens bevat zoals naam, voornamen, plaats en datum van geboorte.

Hoe aanvragen?

Je kan een uittreksel van een geboorteakte aanvragen bij het gemeentebestuur van de geboorteplaats. De dienst burgerlijke stand kan dit voor jou aanvragen bij je gemeente van geboorte. Vraag het uittreksel aan via het e-loket of via de dienst burgerlijke stand.

Online aanvragen