RUP Spijkersdreef

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) Melle, goedgekeurd door de deputatie op 8 december 2011, voorzag bij de maatregelen en acties aangaande de economische structuur een 'Nieuw lokaal bedrijventerrein: bedrijventerrein Eandis-uitbreiding'.

Op 18 december 2023 werd het RUP definitief vastgesteld door de gemeenteraad.

Het plangebied wordt bestemd naar een lokale bedrijvenzone met enige verbreding om ook 'hedendaagse’ KMO’s toe te laten. Hiermee worden bedrijven bedoeld die bv. naast productie, ook een afdeling R&D, kantoor, demoruimte,… nodig hebben. Het bestaande kantoor (voormalig pensionaat) met park wordt behouden en mag slechts beperkt uitbreiden. Tevens wordt de Scheldevallei bestendigd als valleigebied en blijft het gevrijwaard van bijkomende bebouwing.