Voorlopig rijbewijs

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument, het geeft je toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Je kan kiezen uit:

  • voorlopig rijbewijs met begeleider. Dit is 36 maanden geldig.
  • voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig.

Voorwaarden

  • Je bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor je het voorlopig rijbewijs aanvraagt.
  • Voorlopig rijbewijs met begeleider: je kunt het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar. 
  • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider: je bent 18 jaar en je hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. De rijschool geeft je een rijgeschiktheidsattest, waarna je de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.

Kostprijs

 25 euro

Wat meebrengen?

Breng altijd het formulier van je theoretisch examen bij het examencentrum mee.
Als je kiest voor het voorlopig rijbewijs zonder begeleider breng je het rijgeschiktheidsattest mee.

Verlies

In geval van verlies moet een attest van verlies worden opgemaakt door de politie. Met dit attest van verlies kan je een nieuw rijbewijs aanvragen bij het gemeentebestuur.