Uittreksel uit echtscheidingsakte

Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de rechtbank. De ambtenaar van de burgerlijke stand waar het huwelijk heeft plaatsgevonden wordt hiervan op de hoogte gebracht door de Griffie van de rechtbank.

De burgerlijke stand van de huwelijksplaats schrijft de echtscheiding over in de registers.

Hoe aanvragen?

De betrokkene of een bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris...) kan zelf een afschrift van de echtscheidingsakte aanvragen. Eventueel kan je deze documenten ook aanvragen voor je echtgeno(o)te (vorig huwelijk), grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen.

Online aanvragen

Kostprijs

Gratis