Wijk-werken

Met het wijk-werken gaan heel wat werkzoekenden aan de slag in scholen, verenigingen, bij de gemeente of in land- en tuinbouwbedrijven. Maar ook bij je thuis kunnen wijk-werkers enkele uren per week werkervaring opdoen. Die ervaring is belangrijk en is vaak een noodzakelijke stap in de zoektocht naar een duurzame job.

Via het wijk-werken kan je verschillende soorten opdrachten laten uitvoeren: sneeuwruimen of gezelschap bij ouderen, gras afrijden bij je thuis, kinderopvang of busbegeleiding op een school en dergelijke meer. Ook voor logistieke ondersteuning of parkingwachters bij evenementen kan je de hulp inschakelen van een wijk-werker.

Hoe aanvragen?

Je registreert je eerst vdab.be/wijk-werken. Bij de registratie krijg je een overzicht van de mogelijke activiteiten. Nadien kan je beroep doen op een wijk-werker door middel van cheques. Deze kan je op papier of elektronisch krijgen.

Kostprijs

Je betaalt na de registratie een jaarlijkse bijdrage van 7,50 euro. Verder betaal je per gepresteerd uur met een cheque. Een wijk-werkcheque kost 7,45 euro en is goed voor een uur wijk-werken.

Meer info

De wijk-werker is verzekerd en ook de verplaatsing is inbegrepen in de vergoeding.

Een medewerker van het wijk-werken heeft een zitdag bij het OCMW: elke woensdag tijdens de even weken.

In de voormiddag kan je terecht tussen 9 en 12 en in de namiddag op afspraak.