Uittreksel strafregister

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag'

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen worden vermeld. Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.

Er zijn drie modellen mogelijk:

Model 1 (art. 595) is het standaardgetuigschrift dat je kan aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen je een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer je een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.

Model 2 (art. 596.2) is het zogenaamde 'minderjarigenmodel', nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Model 3 (art. 596.1) is het getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden (bv. veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen).

Meer informatie over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel vindt u op de website van de FOD Justitie.

Hoe aanvragen?

Er bestaan 2 opties:

 • Je kan het uittreksel uit het strafregister aanvragen op het gemeentehuis.

  Het is belangrijk dat je ook de reden vermeldt waarom je het document aanvraagt zodat de ambtenaar het correcte model kan afleveren.

 • Je kan het uittreksel ook online aanvragen.

  Online aanvragen 

Opgelet. Voor een uittreksel model 2 is er een extra controle nodig, waardoor de afhandeling enkele dagen kan duren.

Kostprijs

Gratis

Uitzonderingen

Je moet het uittreksel aanvragen bij de dienst Centraal Strafregister van de Federale overheidsdienst Justitie:

 • als het uittreksel bestemd is voor het buitenland
 • als buitenlander, voor de periode van je verblijf in België
 • in de hoedanigheid van rechtspersoon (zoals vennootschappen of vzw’s).

Ook gerechtelijke instanties en bestuurlijke instanties moeten het uittreksel aanvragen bij het Centraal Strafregister.

Wat meebrengen?

Enkel van toepassing indien je op het gemeentehuis zelf langskomt:

 • Je identiteitskaart
 • Een uittreksel model 2 kom je persoonlijk afhalen, indien je het uittreksel niet online aangevraagd hebt