Huwelijk

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. In Melle kan je enkel trouwen in het gemeentehuis.

Eén van de aanstaande echtgenoten moet ingeschreven zijn in Melle om hier te kunnen trouwen.

Hoe aanvragen?

Als je wil trouwen, neem je contact op met de dienst burgerlijke stand. Zij zullen je de nodige uitleg geven. 

  • Minstens 14 dagen en maximaal 6 maanden voor de geplande huwelijksdatum doe je aangifte bij de dienst burgerlijke stand op het gemeentehuis.
  • Als je een andere nationaliteit hebt, moet je eerst de nodige documenten voorleggen aan de dienst burgerlijke stand. Deze documenten mogen maximaal 6 maanden oud zijn.
  • Je kan getuigen aanduiden (maximum 4) om aanwezig te zijn bij uw huwelijksvoltrekking. Een getuige hoeft geen bloedverwant te zijn maar moet wel meerderjarig zijn. 
  • Je kan een trouwboekje aankopen, waarin later bv. de kinderen worden ingeschreven en eventueel de parochie waar het kerkelijke huwelijk wordt ingezegend.
  • Na de huwelijksvoltrekking biedt de gemeente een receptie met een glaasje aan (voor maximaal 50 personen).

Het burgerlijk huwelijk kan voltrokken worden minimaal 14 dagen na de huwelijksaangifte en uiterlijk 6 maanden erna. Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk.

Kostprijs

In Melle kan je tijdens de diensturen gratis trouwen (! opgelet niet op dinsdagen).

Op vrijdag- en zaterdagvoormiddag kan je trouwen tot 12 uur. Op zaterdagvoormiddag rekent de gemeente een retributie van 150 euro.

Het huwelijksboekje kost 10 euro.

Reglement

Artikelen 75, 76 en 144 tot 171 van het Burgerlijk Wetboek

Wat meebrengen?

  • Beide partners moeten hun identiteitskaart meenemen.

Toekomstige echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten ook de volgende stukken voorleggen: 

  • afschrift van de geboorteakte
  • bewijs van woonst
  • bewijs van ongehuwde staat
  • nationaliteitsbewijs

Deze stukken moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.