Identiteitsbewijs niet-Belgisch kind

Niet-Belgische kinderen, jonger dan 12 jaar, kunnen een identiteitsbewijs aanvragen. Je kan dit identiteitsbewijs gebruiken om te reizen naar landen waar geen paspoort vereist is.

Het identiteitsbewijs is 2 jaar geldig of tot de leeftijd van 12 jaar. De geldigheidsduur van het identiteitsbewijs mag deze van de verblijfsvergunning van de wettelijke vertegenwoordiger niet overschrijden.

Het identiteitsbewijs vervalt:

  • Na verloop van de geldigheidsduur
  • Bij verandering van verblijfplaats of adres
  • Bij verandering van naam, voornaam of nationaliteit
  • Vanaf 12 jaar

Hoe aanvragen?

De ouder(s) vragen het identiteitsbewijs aan bij de gemeente.

Bij de aanvraag van het identiteitsbewijs moet het kind ook aanwezig zijn.

Kostprijs

2 euro

Reglement

Koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar (B.S. 20 december 1996).

Wat meebrengen?

  • Een pasfoto van┬áje kind
  • De gegevens van een contactpersoon voor noodgevallen
  • De echtgescheiden of gescheiden levende ouders moeten een kopie van het vonnis van het hoederecht voorleggen. Als de persoon die zich aanbiedt, niet over het hoederecht beschikt, moet die in het bezit zijn van een ondertekende toestemming van de persoon die wel over het hoederecht beschikt.