Wettelijk samenwonen

Twee personen die samenwonen, kunnen een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun gemeente.

De registratie geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.

Voorwaarden

Je kan wettelijk samenwonen met iemand als je een woning met hem of haar deelt. Dat geldt niet alleen voor partners. Je ook wettelijk samenwonen met familieleden zoals een broer, een zus, een ouder of een kind of met iemand anders.

Je kan een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als je:

  • juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten
  • niet gehuwd bent
  • niet wettelijk samenwoont met iemand anders

Hoe aanvragen?

Je legt samen met je partner of huisgenoot de verklaring van wettelijke samenwoonst af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Je kan ook via het e-loket de wettelijke samenwoning registreren.

De wettelijke samenwoning stopt niet als één van de twee partners verhuist. Je moet om een wettelijke samenwoning te beëindigen contact opnemen met de dienst bevolking.

Online aanvragen

Wat meebrengen?

  • de identiteitskaarten van beide samenwonenden.

Heb je de Belgische nationaliteit en ben je geboren in België, dan zorgt de ambtenaar van de burgerlijke stand voor alle verdere documenten.

Heb je de Belgische nationaliteit niet en/of woon je niet in België, dan moet je zelf volgende documenten meebrengen (maximum 2 maanden oud):

  • een uittreksel uit je geboorteakte met aanduiding van de afstamming
  • een attest van ongehuwde staat
  • een uittreksel van de echtscheidingsakte als je gescheiden bent
  • een uittreksel van de overlijdensakte als je weduwe of weduwenaar bent.