Kids-ID

De Kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de 12 jaar:

De Kids-ID bevat alle identiteitsgegevens van het kind, een foto en de namen van de ouders. De gegevens zijn zichtbaar op de kaart en zijn ook opgeslagen op een elektronische chip.

De Kids-ID is niet verplicht in België, maar wel voor reizen naar het buitenland. De kaart is:

  • Geldig in de meeste Europese landen en in sommige landen daarbuiten, op voorwaarde dat het kind vergezeld is van een ouder met een geldige identiteitskaart
  • Verplicht in alle landen waar geen reispas verplicht is, dus waar je als volwassene ook gewoon met je identiteitskaart naartoe kunt, zonder dat je een paspoort nodig hebt

De Kids-ID is bovendien heel wat meer dan alleen een identiteitsbewijs en reisdocument. Dankzij de dienst Hallo Ouders biedt de kaart kinderen een extra bescherming in noodgevallen. Hallo Ouders maakt het mogelijk om telefonisch contact op te nemen met de ouders (of familie, vrienden, buren...) wanneer het kind in moeilijkheden verkeert.

Geldigheidsduur

Een Kids-ID is altijd drie jaar geldig. De Kids-ID blijft geldig tot de vervaldag ook al is je kind ondertussen 12 jaar geworden.

De Kids-ID moet ook niet vervangen worden wanneer het kind verhuist. Het adres staat enkel op de chip vermeld en kan dus worden aangepast door de gemeente waarnaar het kind zal verhuizen.

Voorwaarden

Als je een Kids-ID wilt aanvragen, moet je aan enkele voorwaarden voldoen:

  • Je moet het ouderlijk gezag hebben over het kind
  • Je moet samen met het kind de Kids-ID aanvragen. Eén van de ouders moet de aanvraag ondertekenen. Het is dus niet mogelijk om vrienden of familie de aanvraag te laten doen

Hoe aanvragen?

Je vraagt de Kids-ID aan bij het gemeentebestuur waar het kind is ingeschreven. Het kind moet bij de aanvraag aanwezig zijn. 

Wanneer je de Kids-ID aangevraagd hebt, krijg je volgende codes toegestuurd per post:

  • Een pukcode om de kaart te activeren
  • Een pincode om de kaart te gebruiken voor elektronische toepassingen
  • Een code 'contact ouders' om het cascadesysteem 'Hallo Ouders' te activeren

Je neemt de codes mee bij het afhalen van de Kids-ID.

Aanmaaktermijn

Het aanmaken van de Kids-ID duurt 2 tot 3 weken. Vraag de Kids-ID dus tijdig aan, best een maand voor je op reis vertrekt.

Wie te laat aanvraagt, kan nog rekenen op een spoedprocedure, maar de kosten voor die procedure liggen dan wel een stuk hoger. Neem voor de spoedprocedure zo snel mogelijk contact op met de dienst bevolking.

Kostprijs

De Kids-ID kost 8 euro.

Een procedure dringende aanvraag kost 110 euro. Als je de aanvraag kan doen vóór 15 uur, kan je de kaart de volgende dag al afhalen. Anders moet je twee dagen wachten. 

Voor een dringende aanvraag met gecentraliseerde aflevering betaal je 145 euro.

Wat meebrengen?

Bij de aanvraag van een Kids-ID moet je het volgende meenemen:

  • De elektronische identiteitskaart (eID) van de ouder die de Kids-ID aanvraagt
  • Een recente, scherpe pasfoto van het kind in kleur, met witte achtergrond