Elektronische identiteitskaart (eID)

Met een Belgische identiteitskaart kan je aantonen dat je ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kan je in het buitenland je nationaliteit en identiteit bewijzen.

In de eID zit een microchip gebouwd waarmee je:

 • Je identiteit online kan bevestigen
 • Documenten elektronisch kan ondertekenen.

Sinds 1 maart 2014 is de geldigheidsduur van een eID 10 jaar (oudere kaarten blijven nog 5 jaar geldig). Je vindt de geldigheidsduur aan de voorzijde van je kaart.

De eID voor jongeren van 12 tot 18 jaar is 6 jaar geldig. De eID voor personen vanaf 75 jaar is 30 jaar geldig, maar het certificaat voor de elektronische handtekening moet wel om de 10 jaar vernieuwd worden.

Voorwaarden

Op de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg een identiteitskaart. Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldig Kids-ID hebben, ontvangen pas een eID op het moment dat hun kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden. Je hoeft je geldige kids-ID dus niet te vervangen als je 12 jaar wordt. 

Vanaf 15 jaar ben je ook verplicht om je identiteitskaart altijd bij je te hebben.

Hoe aanvragen?

Vanaf je 12 jaar wordt, of als je identiteitskaart vervalt, ontvang je een oproepingskaart om je identiteitskaart te vernieuwen.

In een aantal gevallen kan je ook op eigen initiatief een eID aanvragen:

 • Als je eID verloren, gestolen of beschadigd is
 • Als je pasfoto niet meer gelijkend is
 • Als je van naam of geslacht verandert
 • Bij een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping
 • Als je een kaart aanvraagt in een andere landstaal.

Pasfoto maximum 6 maand oud

Als je je oproepingskaart hebt ontvangen, ga je met een recente pasfoto en je huidige identiteitskaart naar het gemeentehuis. De pasfoto mag maximaal 6 maanden oud zijn. Je kan dus niet dezelfde foto gebruiken van je oude identiteitskaart. Denk er dus aan dat de foto heel recent moet zijn.

3 tot 4 weken later, krijgt je per brief bericht dat je eID klaar ligt. Bij deze brief zit een pin- en pukcode. Je hebt deze codes nodig om je kaart te activeren. De pincode kan je tijdens de activatie veranderen. 

Let op: als Belg ben je altijd verantwoordelijk om je eigen identiteitsdocumenten te beheren. Hou daarom zelf de vervaldatum in het oog. Het is altijd mogelijk dat je oproepingskaart voor een nieuwe eID verloren is gegaan. Heb je 3 weken voor de vervaldatum van je eID nog geen oproepingskaart ontvangen? Vraag dan onmiddellijk zelf bij je gemeente een nieuwe eID aan.

In dringende gevallen kan je een spoedprocedure aanvragen met levering binnen een of twee werkdagen. Je kan ook een identiteitskaart aanvragen via een dringende procedure met gecentraliseerde levering. Dan kan je de dag na de aanvraag je identiteitskaart afhalen bij de FOD Binnenlandse Zaken.

Kostprijs

Een elektronische identiteitskaart kost 22 euro.

Een procedure dringende aanvraag kost 120 euro. Kan je je aanvraag vóór 15 uur doen, dan is de kaart de volgende dag al beschikbaar. Anders is de kaart af te halen 2 dagen na de aanvraag.

Voor een dringende aanvraag met gecentraliseerde aflevering betaal je 155 euro. Kaart af te halen in Brussel dag na de aanvraag.

Uitzonderingen

Als je door gezondheidsproblemen niet meer zelf naar de dienst bevolking kan gaan, kan je een alternatieve aanvraagprocedure vragen. Neem daarvoor contact op met de dienst bevolking.

Wat meebrengen?

Bij de aanvraag van je eID breng je volgende zaken mee:

 • Je oproepingskaart
 • Een recente pasfoto van maximum 6 maanden oud die aan de voorwaarden, vermeld op de oproepingskaart, voldoet
 • Je huidige identiteitskaart of het vervangingsattest (bij verlies of diefstal)

Bij het afhalen van je eID:

 • Je oude identiteitskaart
 • De brief die je thuis kreeg met de pin- en pukcode.

Verlies

In geval van verlies kan het gemeentebestuur een attest van verlies opmaken. Dit attest is een maand geldig. Je vraagt dus best zo snel mogelijk een nieuwe identiteitskaart aan.