Attest van hoofdverblijfplaats (bewijs van woonst)

Een attest van woonplaats (bewijs van woonst / attest van inschrijving) bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn adres in de gemeente.

Het attest bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

  • naam en voornamen
  • plaats en datum van geboorte
  • adres
  • burgerlijke staat
  • nationaliteit
  • de datum sinds wanneer u op het adres woont.

Je kan ook een attest van hoofdverblijfplaats aanvragen met de historiek van je vorige adressen.

Hoe aanvragen?

Je kan het bewijs van woonst opvragen bij de dienst bevolking of via het e-loket.

Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kan je het document ook downloaden en afdrukken via 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister.

Wat meebrengen?

Je identiteitskaart