Bewijs van leven

Het bewijs van leven is een document waarmee je kan aantonen dat je nog in leven bent.

Dit document wordt soms gevraagd door pensioendiensten, verzekeringsinstellingen, ziekenfondsen, financiële instellingen, openbare besturen, een notaris, een advocaat, de rechtbank, de ambassade of het consulaat. Zo hoeft je je bij deze personen of instellingen niet persoonlijk aanbieden om aan te tonen dat je nog leeft.

Hoe aanvragen?

Je kan het bewijs van leven opvragen bij de dienst bevolking of via het e-loket.

Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kan je het document ook downloaden en afdrukken op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister.

Online aanvragen

Wat meebrengen?

Je identiteitskaart