Overlijdensaangifte

Een overlijdensaangifte is de registratie van het overlijden van een persoon bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden.

In de meeste gevallen neemt de begrafenisondernemer die taak op zich.

De vaststelling van het overlijden zelf gebeurt door een geneesheer. Hij of zij stelt een overlijdensattest op.

Wanneer iemand thuis overlijdt dan verwittig je de huisarts of dokter met wachtdienst. Overlijdt iemand in een ziekenhuis of een andere zorgvoorziening dan zorgt de verantwoordelijke daar voor een overlijdensattest.

Wat meebrengen?

Bij de aangifte van het overlijden moet je de volgende documenten meebrengen:

  • Overlijdensattest dat de dokter heeft geschreven
  • Identiteitskaart van de overledene
  • Identiteitskaart van de aangever
  • Trouwboekje van de overledene
  • Rijbewijs van de overledene
  • Eventueel een laatste wilsbeschikking van de overledene

Bij een verdacht of gewelddadig overlijden neemt u volgende extra documenten mee:

  • Proces-verbaal van een officier van de politie
  • Toelating tot begraven of crematie van de procureur des Konings