Attest van Belgische nationaliteit

Een attest of bewijs van nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat je Belg bent.

Dat attest wordt meestal gevraagd wanneer je een activiteit wil uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist.

Hoe aanvragen?

Je kan het attest van nationaliteit opvragen bij de dienst bevolking of via het e-loket.

Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt je het document ook downloaden en afdrukken op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister.

Online aanvragen

Wat meebrengen?

je identiteitskaart