Samenstelling van het gezin

Een samenstelling van het gezin of een attest gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die deel uitmaken van eenzelfde gezin.

Hoe aanvragen?

Je kan het attest samenstelling gezin opvragen bij de dienst bevolking of via het e-loket.

Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kan je het document ook downloaden en afdrukken op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister.

Online aanvragen

Wat meebrengen?

Je identiteitskaart