Nieuw jaagpad aan Fluvius-site

Op 12 augustus start aannemer Hye in opdracht van De Vlaamse Waterweg nv met de definitieve herstelling van het jaagpad achter de Fluvius-site. Eerst graaft de aannemer de dijk bovenaan af. Vervolgens verstevigt hij de teen van de dijk in de rivier met breukstenen. Daarna installeert hij soilmixwanden in de kern van de dijk. Die moet ervoor zorgen dat de dijk in de toekomst niet meer verder afschuift. Ten slotte hoogt hij de dijk weer op en legt hij een nieuw jaagpad aan.

De werken zullen tot de zomer van 2020 duren. Tijdens de werken is het jaagpad niet toegankelijk. Fietsers kunnen een omleiding volgen via de andere Scheldeoever en de Schelde oversteken via de Mellebrug of de Heusdenbrug.

Contact en info

info@vlaamsewaterweg.be