Gemeentelijke Basisschool

Kleuters en kinderen kunnen terecht in de gemeentelijke basisschool. Ze leren er lezen, schrijven, rekenen en nog veel meer. Dankzij de goede voorbereiding in de kleuterklas en de aanpak in het eerste leerjaar krijgt elk kind de kans te leren aan zijn eigen tempo. De gemeentelijke basisschool staat bovendien garant voor een degelijke voorbereiding op het middelbaar onderwijs.

Instapdata

Kleuters mogen vanaf 2,5 jaar naar de kleuterschool gaan. Dit kan alleen op welbepaalde data tijdens een schooljaar.

- De eerste schooldag na de zomervakantie

- De eerste schooldag na de herfstvakantie

- De eerste schooldag na de kerstvakantie

- De eerste schooldag van februari

- De eerste schooldag na de krokusvakantie

- De eerste schooldag na de paasvakantie

- De eerste schooldag na Hemelvaart

Inschrijvingen

Je kind inschrijven kan in het schooljaar vóór het naar de (nieuwe) school gaat. Wanneer je je kind dient in te schrijven, kan je lezen op de website van de school.
Op 8 januari 2021 waren er nog 37 beschikbare plaatsenvoor kleuters en 200 voor leerlingen lager onderwijs.

Bij de inschrijvingen breng je de ISI+-kaart, SIS-kaart of kids-ID mee.

Meer informatie vind je op de website van de school.