Projectoproep GROS

Gepubliceerd op woensdag 27 februari 2019 15.51 u.
Ben je bezig met ontwikkelingssamenwerking en kan je project wel een duwtje in de rug gebruiken? Bekijk dan eens of je in aanmerking komt voor projectsubsidies via de GROS.

Ontwikkelingssamenwerking? Samen maken we er werk van!

Jaarlijks draagt elke Mellenaar via de gemeentebelasting één euro bij aan projecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Op die manier is er een subsidiepot van 11.000 euro beschikbaar. Het is de bedoeling die te gebruiken voor projecten die werken aan solidariteit in de wereld en de dialoog tussen Noord en Zuid.

Heb jij als Mellenaar een project waarbij je financieel een duwtje in de rug kan gebruiken? Dan kan je je aanvraag indienen vóór vrijdag 31 mei bij de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS). Er zijn drie categorieën: sensibilisatieprojecten waarbij gewerkt wordt aan de bewustwording van de Mellenaars (Noord); steun aan initiatieven in de derde wereld en inleefreizen van studenten. Zowel particulieren als organisaties, scholen en verenigingen kunnen een aanvraag indienen.

Het aanvraagformulier, subsidiereglement en basisinformatie vind je hier terug.