Protocol Vlaamse Huisvestingstool Oekraïne

Via de Vlaamse Huisvestingstool worden opvanglocaties voor tijdelijk ontheemden uit Oekraïne centraal beheerd en is het mogelijk om duurzame opvanglocaties aan te bieden. De tool maakt de uitwisseling van persoonsgegevens tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur, Wonen in Vlaanderen en het lokaal bestuur mogelijk.

Om tegemoet te komen aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is het vereist om een protocol voor de wederzijdse elektronische mededeling van persoonsgegevens af te sluiten. Het protocol is hieronder te downloaden.