Provincie heft verbod op pompen van water uit grachten op

Gepubliceerd op donderdag 2 november 2023 10.26 u.
De provincie heft de invoering van het tijdelijk verbod op onttrekking van water uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in Oost-Vlaanderen op.

Dit besluit is gebaseerd op het eindrapport 'Uitwerking van een reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste' dat in de mededeling van de Vlaamse regering van 30 april 2021 bekrachtigd werd en de daarin voorgestelde droogte-indicatoren en hun bijhorende drempelwaarden.

Evaluatie

Op 27 oktober werd een evaluatie van de droogte-indicatoren uitgevoerd met betrekking tot de droogtetoestand op de onbevaarbare waterlopen. Uit deze evaluatie blijkt dat de meerderheid van de onttrekkingszones in Oost-Vlaanderen voldoende is hersteld van de afgelopen droogteperiode.

De adviesgroep droogte stelde op 30 oktober 2023 vast dat het niet langer nodig is om het algemene tijdelijke onttrekkingsverbod aan te houden.